Apple có kế hoạch tự phát triển modem 5G cho thiết bị di động, linh kiện phức tạp hơn chip xử lý A và M.