Chi phí các vật liệu như lithium và nickel tăng vọt bắt đầu tác động đến giá các loại pin ở Châu Á – khu vực sản xuất pin lớn nhất thế giới.